УВИД ВО ЕВРОПСКИТЕ СКРИЕНИ ШАМПИОНИ

Центарот за истражување на котирани мали и средни претпријатија е веб-страница која нуди пристап до објавени извештаи од истражување на претпријатија за квалификувани мали и средни претпријатија (МСП),котирани на берзите во Бугарија, Хрватска, Естонија, Латвија, Литванија, Северна Македонија, Романија, Србија и Словенија.

Достапноста на доверливо и независно истражување е клучна за да се донесат информирани одлуки, да се поддржи ликвидноста и да се развијат ефикасни пазари на капитал. Извештаите се достапни бесплатно.

ЗЕМЕТЕ ГИ ИЗВЕШТАИТЕ