Uslovi Korišćenja i Politika Privatnosti

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovu veb stranicu je dizajnirao i razvio SEE LINK D.O.O. uz finansijsku pomoć Tajpeja Kine kroz TaivanBusiness EBRD fond za tehničku saradnju kojim upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj („EBRD“). Ni EBRD, ni Taipei Kina ne daju nikakvo zastupanje ili garanciju niti preuzimaju nikakvu odgovornost ili odgovornost u vezi sa SEE LINK D.O.O., dizajnom i razvojem ove veb stranice, sadržajem ove veb stranice ili oslanjanjem na njih. Stavovi izraženi na ovoj veb stranici su mišljenja kompanije SEE LINK D.O.O. i ni na koji način se ne može smatrati da odražava službeno mišljenje EBRD-a ili Taipei Kine.

Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Pristupanjem (utovar) Na sajtu (u daljem tekstu takođe: sajt) od navedenih istraživanja Hub MSP (u daljem tekstu takođe: Istraživanje Hub), vi (u daljem tekstu takođe: posetilac ili korisnik) do saglasni i dati svoj pristanak da bude vezana ovim uslovima korišćenja i politikom privatnosti, kao i svim i svim narednim izmenama, a vi se obavezujete da ih poštujete. U slučaju da se ne slažete sa bilo kojim od Uslova korišćenja i Pravilima o privatnosti iz ovog teksta, molimo vas da ne koristite ovu stranicu. Od trenutka njihove prve posete veb lokaciji istraživanog centra za MSP, smatraće se da se posetilac saglasio i dao saglasnost da poštuje ove uslove korišćenja i politiku privatnosti.
U smislu sadašnjih Uslova korišćenja i politika privatnosti, koncepti kao što je navedeno u nastavku imaju sledeće značenje:
"Veb lokacija" su sve informacije, sve slike zaštićene autorskim pravima, dizajn, tekstovi i drugi materijali ili resursi, dostupni na sledećoj veb adresi: https://vvv.listed-sme.com/ ili na bilo kom od navedenih veb stranica adresa 'sub-domains.
"Link (hiperveza)" znači objekat propisno naznačen na određenoj veb lokaciji koji omogućava navigaciju do druge veb lokacije ili objekta.
"Korisnik" je svaka osoba koja koristi bilo koju od usluga sajta.
"Usluge" veb stranice uključuju, ali nisu ograničene na:
- Pristup informativnim izvorima / podacima na sajtovima koji se pružaju putem veb pregledača;
- Pristup informacijskim izvorima / podacima na sajtovima na drugi način putem daljinskog pristupa (protoci podataka, RSS feedovi, elektronske tablice, itd.);
- Primanje e-poruka od strane uredno registrovanih korisnika sajta.
- Prijem podataka od strane posetilaca sajta putem različitih elektronskih sredstava.
"IP adresa" je jedinstveni identifikacioni broj, povezan sa računarom, veb stranicom ili resursom korisnika na način koji omogućava njihovu lokalizaciju u svetu.
„Više sile / pojava slučajnosti, neizbežna nesreća“ biće izvanredne okolnosti nepredviđene od trenutka sastavljanja Uslova korišćenja i Pravilnika o privatnosti zbog kojih pružanje usluga u stvari nije moguće.
"Zlonamjerni napadi koje su pokrenule treće osobe" znače aktivnosti ili njihov nedostatak od strane trećih osoba, koje su u suprotnosti s pravilima Internet etike, uključujući DDoS (distribuirano uskraćivanje usluge), ali bez ograničenja na njih, spam, poplava, pristup resursima koristeći tuđa prava i lozinke, korišćenje grešaka u sistemima u svrhu koristi sebi ili pribavljanja informacija, obavljanje aktivnosti koje mogu biti klasifikovane kao industrijska špijunaža ili sabotaža, nanošenje štete ili uništavanje sistema ili nizova podataka, prosljeđivanje „trojanskih konja“ ili izazivanje instalacija virusa ili sistema daljinskog upravljanja, ometanje normalnih aktivnosti sa ostalim korisnicima interneta itd.
Ovi Uslovi korišćenja i Pravila o privatnosti obavezujuće su samo u odnosu na odnose između vas koji ste korisnik veb usluga i Istraživačkog centra. Ovim vam se daje pravo da koristite usluge veb stranice isključivo u lične i nekomercijalne svrhe, osim ako se sporazumom izričito ne dogovore drugačije.

Politika kolačića

Ova veb lokacija koristi kolačiće za prikupljanje informacija o tome kako ljudi koriste veb lokaciju. Te se informacije zatim koriste za pročišćavanje i razvoj veb lokacije kako bi što više koristili korisnicima. Ako se ne slažete sa tim, trebalo bi da prestanete da koristite veb lokaciju ili promenite podešavanja kolačića na vašem računaru kako biste ograničili njihovu upotrebu.

Kolačić je deo podataka koje veb lokacije šalju u pregledač veb korisnika da bi se razumelo više o interesima i namerama tog korisnika u korišćenju veb lokacije.

1. Sadržaj veb stranice

Veb lokacija sadrži tekstove, slike, baze podataka, grafikone, slike, logotipe, fotografije, žigove i druge informacije koje se odnose na istraživački centar. Dokumenti izdati od nosioca istraživanja u vlasništvu su nosioca istraživanja, a preporuke date u tim dokumentima su njihova odgovornost.

2. Autorska prava

Sva prava zadržana. Sva prava intelektualnog vlasništva nad informativnim resursima (uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, slike, baze podataka, grafikone, slike, logotipe, fotografije), materijale, softverske programe i aplikacije objavljene na veb lokaciji vlasništvo su istraživačkog centra i / ili odgovarajućih nosioca prava, gde je to specificirano. Navedeni izvori informacija predmet su zaštite prema važećem zakonu o autorskom pravu. Neregulisana upotreba ovih sredstava predstavljaće krivično delo i rezultiraće građanskom, administrativnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Možete slobodno objavljivati linkove do veb lokacije, gde će biti naveden izvor i autor odgovarajućeg materijala. Zabranjena je upotreba bilo kog izvora koji je dat bez izričitog pristanka istraživačkog centra u pisanom obliku. Izuzetak od gore pomenutog čine samo statistički podaci, čija je upotreba dozvoljena ukoliko je istraživački centar izričito naveden kao njegov izvor.

Ako se na vebsajtu nalaze resursi, čija autorska prava poseduju treća lica, ta činjenica će biti izričito navedena, a ime autora i veza do izvora biće uredno objavljeni.

3. Obaveze

Istraživački centar ne snosi odgovornost u slučaju kada posetioci veb lokacije koriste u svrhe drugačije od opisanih u ovim Uslovima korišćenja i Pravilima o privatnosti.

Istraživački centar uvek teži da korisnicima podari istinite i tačne informacije; međutim, ne snosi odgovornost za štetu ili gubitke (bez obzira da li su direktni i / ili indirektni) naneseni kao rezultat korišćenja ove veb stranice i izvora informacija koji se nalaze na njima.

Istraživački centar ne snosi odgovornost za bilo koje aktivnosti koje preduzimaju korisnici, a koje odstupaju od svrhe veb stranice i krše etičke standarde internet okruženja, dobre načine ponašanja ili važeće zakonodavstvo. Odgovornost u prethodnim događajima snosi isključivo Korisnik koji je preduzeo dotične aktivnosti.

Istraživački centar ne može biti odgovoran za bilo kakve štete nanešene putem usluga ili radnji ili nepostojanja radnji korisnika veb lokacije trećim licima. Istraživački centar ne može biti odgovoran za sadržaj veb lokacija, na koje se linkovi daju ili na koje su korisnici objavili takve veze. Istraživački centar ne može biti odgovoran i ne garantuje istinitost, sveobuhvatnost i iscrpnost informacija i / ili dokumenata koje objavljuju korisnici. Istraživački centar ne može biti odgovoran u slučaju kada se bilo koji sadržaj (vijesti, informativni resurs itd.) Koji je objavio korisnik bude predmet autorskog prava trećeg lica. Ako je to slučaj, nakon što je o tome uredno obavešten, istraživački centar je dužan ukloniti gore navedeni sadržaj, kao i preduzeti radnje protiv odgovarajućeg korisnika.

4. Prava i obaveze istraživačkog centra

Istraživački centar ima pravo da uređuje bilo koji objavljeni sadržaj, u slučaju da oni ne ispunjavaju bilo koji od uslova koji su ovde navedeni, kao i one Internet etičkih standarda, dobre načine ponašanja ili važećeg zakonodavstva .

Istraživački centar dužan je, u mjeri u kojoj je to uz njega, osigurati normalan pristup kako bi se koristile usluge koje pruža veb stranica ne samo od strane registrovanih korisnika, već i od drugih posjetilaca veb stranice.

5. Prava i obaveze korisnika

Svaki korisnik ima pravo na besplatan pristup resursima veb lokacija.
Svaki korisnik ima pravo na zaštitu podataka, informacija i svih resursa koje pruža veb lokacija.

Svaki Korisnik dužan je da se pridržava Uslova korišćenja i Politike privatnosti, etičkih standarda internetskog okruženja, dobrog načina i važećeg zakonodavstva u vezi sa korišćenjem usluga koje pruža Istraživački centar i objavljenim resursima.

Pre objavljivanja bilo kakvih tekstova ili drugih izvora na veb lokaciji, svaki Korisnik mora da se uveri u istinitost i potpunost.

6. Izmene uslova korišćenja i politike privatnosti

Ovi uslovi korišćenja i politika privatnosti mogu se menjati i dopunjavati na inicijativu istraživačkog centra ili kao rezultat izmena uvedenih u važeće zakonodavstvo. Nakon izmene ovih Uslova korišćenja i politike privatnosti, Istraživački centar se obavezuje da će ih objaviti na svojoj veb lokaciji.

7. Rešavanje sporova

Svi sporovi koji nastanu između strana u vezi sa ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti rešavaće se direktnim pregovorima koje vode ovi ugovori. U slučaju da se dogovor ne postigne, svaka strana ugovornica može zatražiti saradnju nadležnih pravosudnih organa.

8. Važeći zakon

Kada se sprovode i tumače ovi Uslovi korišćenja i Politika privatnosti, kao i u vezi sa bilo kojim pitanjem koje ostaje nerešeno pod ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti, primenjivaće se zakonodavstvo Severne Makedonije.